Sławiano-Arianie

Skradziony symbol wiedzy i życia

Email Drukuj PDF

swargaWspółczesne społeczeństwo utożsamia symbol swastyki z II Wojną Światową, nazizmem i III Rzeszą. Jednakże czy ci ludzie zdają sobie sprawę, iż symbol swastyki jest ich dziedzictwem kulturowym, gdyż został skradziony ich praojcom, a następnie zbezczeszczony i zawiera w sobie całkowicie inny, życiodajny sens? Czy zdają sobie sprawę, iż jest to jeden z prastarych symboli słowiańskich, w którym zamknięta jest starożytna wiedza?

Historia Słowian w Wedach Słowiańskich

Email Drukuj PDF

Agharta&Slavic GodWiedza zawarta w Wedach słowiańsko-aryjskich o tysiące lat wyprzedza historie zapisane w Biblii oraz innych pismach judaistycznych. W zupełnie odmienny sposób ukazuje historię świata oraz Słowian. Ich pochodzenia, tradycji, mentalności. Trudno orzec czy zawarte tam historie odpowiadają rzeczywistości. Nie mniej są spójne, logiczne, konsekwentne, a przede wszystkim ciekawe. W znacznie bardziej logiczny sposób niż nauka akademicka tłumaczą pewne wydarzenia.

Mądrość Boga Pieruna

Email Drukuj PDF

PerunBóg Pierun po raz ostatni przybył z odległej Ziemi Uraj znajdującej się w gwiazdozbiorze Orła na Ziemię Midgard ponad 40 tys. lat temu. Pozostawił wskazówki na temat tego, co się wydarzy podczas czasu ciemności oraz o tym, jak przetrwać "Czas Mroku", który według naszej miary czasu mija w tym roku. Czy spełniły się, a jeśli tak, to na ile przepowiednie Boga Pieruna? Każdy musi sam ocenić...

Strona 2 z 2