Globalizm i Zagrożenia

UE - prawne przyzwolenie dla pedofilii

Email Drukuj PDF

"Pedofile są niesprawiedliwie "demonizowani" przez społeczeństwo" oraz "pedofil nie musi pozyskiwać zgody dziecka na seks, tak jak nie musi się pytać butów, czy może je założyć" - oto niektóre tezy sympozjum naukowego w USA... !!!  Czy nasza cywilizacja zmierza ku upadkowi?!! Czy za kampanią, mającą na celu legalizację pedofilii w USA stoją politycy i wielki biznes? Czy będą próby legalizacji pedofilii także w Unii Europejskiej? 

Strona 3 z 3