Chomik Furiatto

Listy do Wnuczka

Listy do Wnuczka

Kochany Wnuczku!


Ale się narobiło w tym XXI wieku. Nagminne fałszowanie faktów historycznych doprowadziło do takiego pomieszania z poplątaniem, że najprostsze pojęcia zupełnie co innego oznaczają, aniżeli przed 50 laty. W celu zachowania śladów tego, co my wiedzieliśmy, w skrócie przedstawię Tobie historię Chazarów, a właściwie tego, co my wiedzieliśmy o tym plemieniu.

Otóż musisz zawsze pamiętać, że historią jest dopiero to, co zostało napisane, inne fakty po prostu znikają z naszej świadomości. 


Musisz także pamiętać, że zdecydowana większość ludzi, dla świętego spokoju, przyjmuje postawę owiec i spokojnie podąża za przewodnikiem stada. Jest na to stare azjatyckie powiedzenie: „Tisze idziesz dalsze budiesz”.Nie znamy dokładnego sposobu określania czasu minionego. Okazało się bowiem, że tzw. metody radioizotopowe obarczone są takim wielkim błędem, że praktycznie wyklucza to prawidłowe datowanie. 

Przykładowo oszacowano, że pokłady węgla powstały przed 40 -60 milionami lat. Jednocześnie tą samą metodą określono wiek najstarszej małpy człekopodobnej na około 2 miliony lat. To jak wytłumaczyć znalezienie złotego, precyzyjnie wykonanego łańcuszka w bryle węgla sprzed dziesiątek milionów lat?


Albo inny przykład: w XIX wieku wprowadzono teorię ewolucji, w celu likwidacji pojęcia „Pan Bóg”. I pomimo braku jednoznacznych dowodów, nadal się bałamuci dzieci i młodzież tymi bzdurami. Ale najciekawsze jest zupełnie co innego. Otóż rozwinięte od połowy lat 50. XX wieku badania kosmosu całkowicie przeczą jakiejkolwiek teorii ewolucji. Jedne planety mają bowiem pole magnetyczne, a inne nie, i nie wiadomo dlaczego. Jedne planety mają atmosferę, a inne nie i znowu brak jakiejkolwiek teorii wyjaśniającej ten fakt. Jedne planety obracają się zgodnie ze wskazówkami zegara, a inne nie. Dlaczego? Nikt nie umie na te proste pytania znaleźć odpowiedzi, ale nadal jednym słusznym wyjaśnieniem jest teoria ewolucji.


Jest natomiast bardzo proste wyjaśnienie, dlaczego w każdym kraju się powtarza te same głupoty. Otóż od 1760 roku wprowadza się powszechne państwowe nauczane, czyli innymi słowy, powszechną indoktrynację. System takiej edukacji rozpoczął p. DuPont we Francji, co zaowocowało tzw. rewolucją francuską, wykonaną za pieniądze angielskie i siłami najemnymi. Przed zdobyciem Bastylii 10 000 „żebraków” przybyło do Francji z Niderlandów. Skąd ci biedni, niepiśmienni ludzie wiedzieli, że mają iść do Paryża w ściśle określonym czasie? Kto im za to płacił? Na takie pytania już opłacani rządowi historycy nie wypowiadają się w podręcznikach szkolnych, czy uniwersyteckich.

Podobnie parę lat później niejaki Tadeusz Kościuszko dostał 50 000 franków na przeprowadzenie rewolucji w Polsce. O samej rewolucji się pisze, o 50 000 już nie? W dodatku nazywając tą akcję „powstaniem”. Przeciwko komu?


Przechodząc do bardziej współczesnych tematów, musisz pamiętać, że opis wydarzenia docierający do Ciebie powstawał czasami po setkach lat od danego faktu. W teorii mówi się na przykład o niewoli babilońskiej Żydów koło VII wieku przed naszą erą. A prawda wydaje się być bardziej prozaiczna. Babilończycy przed swoimi świątyniami mieli burdele i każdy mężczyzna musiał się „oczyścić” z grzesznych myśli przed wejściem do świątyni. Niestety, kobiety w burdelach nie były wieczne i co jakiś czas trzeba było robić wyprawy po nowy „towar”. Bardzo często były to wyprawy na tereny żydowskie i po prostu brano te kobiety masowo. Po 10 - 20 latach powracały z domu niewoli.


Nie jest to nic nowego. Podczas II WŚ w podobny sposób zaopatrywano łagry dla oficerów w Sowietach. Pokazuje to doskonale film fabularyzowany pt. „Eshelon”. Tajne służby – NKWD – dostawały rozkaz przywiezienia do takiego oficerskiego lagru 100, czy 200 kobiet w wieku 20 - 40 lat. Otaczano miasteczko, kilka wiosek i NKWD w nocy wyłapywało te kobiety zgodnie z listami wcześniej sporządzonymi przez komitety partyjne. Tak porwane kobiety ładowano do podstawionych pociągów i przewożono kilka tysięcy kilometrów na Syberię, do oficerskiego łagru. Ich żywot był krótki, 4-6 miesięcy, przeważnie je mordowano. 

Podobny handel kobietami odbywa się w Holandii, czy Niemczech gdzie np. syn Kofe Annana, przewodniczącego ONZ, miał kilkanaście burdeli z dziewczynkami z Nigerii, czy Kenii. I jak widzieliśmy, nikomu z tych „wielkich” polityków to nie przeszkadzało.Handel kobietami po 1990 roku jeszcze bardziej się nasilił w związku ze zniesieniem granic. Pokazuje ten proceder doskonale film pt: „Ucieczka z Haremu”.

W Polsce jest to praktycznie temat zakazany, chociaż nieoficjalne źródła podają, że co roku koło 1000 kobiet w ten sposób ginie. Czyli typowe niewolnictwo!


Okazuje się przy okazji, że większość tych zamachów bombowych w Izraelu, to po prostu porachunki mafijne gangów stworzonych przez zeków z Syberii. Aż 85% mieszkańców Izraela to są Chazarzy, czyli ludy pochodzenia tureckiego-mongolskiego, a nie semickiego. Udowodniły to badania DNA i raport Mossadu w 2012 roku. Oczywiście kwitł również handel, czyli szły karawany z mężczyznami, a to doprowadzało do zmian w prawie handlowym. Lichwa pochodzi właśnie z Babilonu. Ale od początku.


Tereny Babilonu zamieszkiwali wcześniej Sumerowie, a potem Asyryjczycy. To były tzw. grupy rządzące, ludność pozostawała ta sama. Nikt jej nie mordował, tak jak w 1915 roku Turcy Ormian.

Otóż na stepy pomiędzy Morzem Kaspijskim i Czarnym przywędrowały plemiona tureckie - Chazarowie - koło IV wieku. Plemiona te, niestety podobnie jak inne plemiona nomadów, żyły głównie z grabieży, napadów na karawany i handlu niewolnikami. Ich oddziały zbrojne atakowały nawet tak odległe miasta jak Kijów, czy Halicz. Mongołowie, zwani w Polsce Tatarami, aż do XIV wieku rządzili całym terenem od Moskwy do Suzdalu. W sumie było to około 20 księstw.


Napady na karawany idące tzw. jedwabnym szlakiem bardzo się nie podobały kupcom i przy pomocy oddziałów najemnych wikingów w IX wieku rozbito państwo chazarskie. W międzyczasie Chazarowie przeszli na judaizm, biorąc za podstawy religijne tzw. Talmud Babiloński. Talmud to nazwa komentarzy do Tory, czyli Starego Testamentu. 
Mamy dwa Talmudy: starszy, czyli palestyński i młodszy, czyli babiloński. Jest rzeczą oczywistą, że pisany w Babilonie otrzymał potężny zastrzyk praw obowiązujących w tym kraju.
Czym różnią się te dwie księgi komentarzy? Otóż Talmud Babiloński uważa niewolnictwo nie-Żydów, czyli nie swoich, jako coś pozytywnego. Poza tym uważa innych ludzi za gojów, czyli bydło. Podobnie pozytywnie ocenia lichwę w stosunku do nie-Żydów. Czyli przeczy czemuś, co jest zakazane w Księdze Powtórzonego Prawa.


Czyli od tamtego okresu praktycznie trudno mówić o Żydach, a są to albo przemalowani Sumerowie albo plemiona tureckie. Przyjęli inną religię, która wzmocniła ich wewnętrznie, tworząc jakby oddzielny klan ludzi wybranych. Resztę bowiem można było okradać, mordować itd. Lichwa była bowiem wytworem Babilonu, a została przejęta przez Talmud Babiloński dla Żydów. Chazarowie przyjęli właśnie tę formę Talmudu. Pojęcie Żydów Aszkenazi powstało dopiero w XIX wieku wśród uczonych pruskich, w celu prowadzenia kolonizacji Dzikich Pól, jako terenów rolniczych dla przemysłowego zachodu. Było to projekt von Bismarcka, realizowany skutecznie po wojnie Francusko - Pruskiej 1871 roku i otrzymaniu olbrzymiej kontrybucji, wynoszącej 5 miliardów franków. Wówczas właśnie powstały pierwsze konsulaty pruskie w Kijowie i Odessie. 
Ilustrowana Historia Powszechna, Żegota Prawdzic, Wiedeń 1901]. Przypomnę, że Odessa była polskim miastem. Jeszcze w 1911 roku 75% ludności mówiło po polsku.


I przechodzimy do czasów zupełnie współczesnych i pojawienia się wykonawców określonych planów.

Zdecydowana większość mieszkańców ziem pomiędzy Odrą i Bugiem nie ma zielonego pojęcia, co oznacza „City of London”. A jest to jedna mila kwadratowa nad Tamizą, w centrum Londynu. City ma wszelkie atrybuty samodzielnego państwa. Posiada flagę, hymn, burmistrza, Parlament czyli Radę i siły zbrojne w liczbie około 100.

Na marginesie pragnę przypomnieć, że w Radzie zasiada p. Putin. Wszelkie więc dywagacje, co p. Putin powiedział, lub zrobił, są pozbawione jakiegokolwiek sensu i służą tylko i wyłącznie otumanianiu społeczeństwa przez polskojęzyczne media niemieckich właścicieli pod amerykańskim zarządem. Przejęcie mediów doskonale przedstawił swego czasu p. W. Reszczyński.


Ale City posiada coś, czego nie ma żaden kraj na świecie. City to siedziba ponad 95% wszystkich istotnych banków oraz ponad 90 % korporacji ubezpieczeniowych. Innymi słowy, City to cały pieniądz Ziemi.

Przekonał się o tym osobiście p. Hussain, prezydent Iraku, przyjaciel USA. Kiedy dowiedział się, że firma naftowa z Kuwejtu poziomym rurociągiem kradnie jego ropę, po uzyskaniu zgody Waszyngtonu najechał na Kuwejt. Niestety, właścicielem firmy należącej do konsorcjum Rockefellera się to nie podobało i już w 6 miesięcy później zorganizowali międzynarodową kampanię i najechali Irak.


Oczywistym i bezdyskusyjnym jest fakt, że ten pieniądz ma realne możliwości decydowania o układzie tzw. politycznym, czyli podziale terytorialnym na okręgi zwane państwami. PT Panowie z City doszli do wniosku już w latach 1950, że lepiej się rządzi małymi krajami, tak mniej więcej liczebnie nie większymi, aniżeli 5 do 10 milionów ludzi.


Przypomnę list prywatny p. Rothschilda do p. Blauforda o tworzeniu państwa żydowskiego pod nawą Izrael w Palestynie, nazwany później deklaracją Blauforda. Flaga tego państwa jest flagą koncernu Rothschilda, a nie jak to nazwano, dawidową. W XIX wieku flaga Koncernu Rothschilda była właśnie niebieska, a kolor zmieniono dopiero w XX wieku. Jeszcze w 1896 roku w Almanachu nazwisko Rothschild było pod hasłem patrz Raskol – kupiec, a nie bankier. Te dezinformacje znajdujące się w Wikipedii, czy rozmaitego rodzaju książkach, powstały dopiero w II połowie XX wieku. Jest to rodzaj legendy. Podobnie swoją legendę w Polsce w XVIII wieku kupował Radziwiłł, wywodząc się od jakiegoś rodu z Biblii. To było wówczas w modzie.


Chazarowie przenieśli się i na Bliskim Wschodzie „założyli” tzw. islam sunnicki. I powstał problem, Syria była państwem powstałym na bazie dawnego chrześcijańskiego Bizancjum. A tutaj po jednej stronie islam, po drugiej judaizm, czyli łatwe tematy do prowadzenia w życie teorii „dziel i rządź”

Poprzednio City popierało idee państwa dużego - imperialnego i dogadywanie się z ich władcami. Jednak przyjecie w XIX wieku teorii o rozbiciu dużych imperiów, prowadzone z żelazną konsekwencja, doprowadziło do rozbicia zarówno imperium moskiewskiego, austro - węgierskiego, jak i osmańskiego. Plan ten opisał w 1871 roku gen Pike. Po 100 latach możemy spokojnie potwierdzić jego realizację. Powstanie tzw. dynastii saudyjskiej także jest wykonane przez Chazarów.


I dochodzimy do tytułowego bohatera p. Georga Sorosa.

Według rozmaitej maści słów drukowanych jest on tzw. Żydem węgierskim. Jak już udowodniłem kilkakrotnie, na podstawie raportu Mossadu, nic takiego jak Żydzi węgierscy, czy polscy, nie istnieje. Po prostu był Chazarem, mieszkającym na Węgrzech w okresie II WŚ. Jego ojciec był zatrudniony przy „zagospodarowywaniu” majątku „Żydów” wywożonych z Węgier do Auschwitz. Podobnie się działo w Polsce.

Majątek ludności gromadzonej w Gettach został przez wybranych ludzi segregowany i odsyłany do z góry wyznaczonych punktów. Takim specjalistą od oceny majątku konfiskowanego był na przykład późniejszy „weteran” p. Nowak-Jeziorański, który chciał wymusić na swoim bezpośrednim szefie w 1947 roku potwierdzenie wywożenia planów V-1 do Anglii poprzez Szwecję, co było nieprawdą i zostało opublikowane w prasie.Takich ludzi, którzy się na tych majątkach wzbogacili, jest co najmniej kilkunastu w Polsce, ale w odpowiednim momencie zostali przekazani bolszewikom. Spokojnie potem robili karierę w Ludowej, nagradzani i hołubieni.


Pan Soros ze swoim majątkiem został przejęty przez MI 6, a potem przekazany do CIA i rozpoczął karierę jako bizesman. Takich karier znamy co najmniej kilka, na przykład znanego miliardera z Kalifornii, który był izolowany w swojej rezydencji, a jego majątkiem obracał oficer CIA, przeznaczając znaczne kwoty na wydobycie sowieckiej łodzi podwodnej z Oceanu Indyjskiego w latach 80. XX wieku.


Poprzez CIA założono za pomocą księcia Bernarda z Holandii tzw. Klub Bilderberga. Książę Bernard, poprzednio oficer SS, a później jeden z dyrektorów CIA, po przejściu do cywila pełnił rolę gospodarza Klubu. Klub Bilderberga to organizacja mająca na celu przekazywanie dołom instrukcji opracowanych wyżej, na przykład w City. „Nasz” oficer prowadzący gen. Sikorskiego, czyli jego sekretarz osobisty Retinger, był tylko gońcem w tym interesie, a nie tak, jak mu teraz p. Olechowski robi legendę, sekretarzem, i wbudowuje tablicę upamiętniającą w Krakowie.


Książę Bernard generalnie miał pecha wpadając w tzw. aferę łapówkarską Lockheeda - 1976r. Wydaje się ponadto, że osobą trzymającą wszystkie lejce w tym interesie jest prawdziwa Kobieta Pracująca, czyli królowa Holandii Beatrix. Szerokie interesy w handlu nieruchomościami prowadzone są m.in. w Argentynie. Jak wiadomo, po II WŚ milion, do dwu milionów Niemców ewakuowano właśnie do Argentyny.


Otóż wracając do p. G. SOROSA, ujawnił się on w przejęciu polskiej gospodarki pod kryptonimem przemian Solidarnościowych w latach 1989 -.... . Podobno wydał na to 5 milionów dolarów. Ponownie widzimy go za czasów prezydenta Jelcyna, podczas gwałtownej inflacji rubla. A obecnie, jak sam twierdził, dokonał pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, za jedyne 20 miliardów dolarów. Ale już tej samej nocy, po przewrocie majdanowym, 49.5 tony złota ukraińskiego zostało wywiezione do USA.


Do prowadzenia tzw. interesu Ukraińskiego została wyznaczona p. Victoria Nuland, Chazarka, pozostająca w związku małżeńskim z p. Kaganem. Teoretycznie Kagan to jest naczelnik Chazarów. Nie wiem, czy do dnia dzisiejszego jest to utrzymane. Ale na przykład kapłanami u Żydów mogli być tylko Cohenowie. Pani Nuland dobrze kieruje sprawą, bo już 2 miliony hektarów ziemi ornej zostało wykupionych, a mieszkańcy wysiedleni. Jak podawał przed rokiem Komisarz ONZ d/s uchodźców, zmuszono do emigracji milion osób. 


W interesie naftowym natomiast jest zaangażowany syn szefa CIA, p. Joe Biden. Tatuś osobiście przylatywał do Kijowa pilnując interesu. W Radzie Nadzorczej tej spółki siedzi również „nasz” o mało co magister, p. Stolzman-Kwaśniewski.

W ten prosty sposób 40 milionów ludności żyjącej na Ukrainie zostało, delikatnie mówiąc, wydmuchanej. Po pierwsze, pozbawiono ich bogactw naturalnych, po drugie ziemi rolnej, która przeszła na własność spółek amerykańskich. Powstał więc monopol pod uprawy GMO.

Nawet stworzona przez Gestapo UPA z Banderą na czele, jako swój znak firmowy Trizub otrzymała symbol chazarski – znaczenia bydła. Tak więc widać, jak do realizowania pewnego planu wykorzystuje się określone grupy ludności trzymane pod czapką pewnej ideologii. Innymi słowy, wszystko się obraca wokoło wyboru określonych ludzi do realizacji opracowanego znacznie wyżej planu. A Chazarzy doskonale się do tego celu nadają.


Problem uwidacznia także poprawność polskiej sceny teatralnej zwanej polityczną. Widzimy wyraźnie, że mieszkańcy tego kraju mogą się tylko zajmować się tematami w rodzaju KOD, i tym co polskojęzyczne gazety niemieckich właścicieli podadzą do dyskusji. Reszta jest tabu. Musisz więc sam Wnuczku wiedzieć, co czytać. Musisz również odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rzekomo różne strony internetowe, w tym samym czasie, podają te same tematy do czytania. Skąd się wzięło u nas tylu znawców Koranu? A przecież Koran po polsku był wydany chyba tylko jeden raz. I musisz uwierzyć, że ci wszyscy ludzie wykupili wówczas Koran i nie tylko mają go w domu, ale jeszcze czytają???
dr J. Jaśkowski


PAMIĘTAJ, TYLKO TE IDEE ŻYJĄ, KTÓRE WEDŁUG STARSZYCH I MĄDRZEJSZYCH ŻYĆ MAJĄ.

Historię piszą zwycięzcy” - dlatego od 200 lat nie znamy polskiej historii - jj
http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-inform … i-oszustwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_(książę_holenderski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kakuei_Tanaka
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/10-skan … iata/3mky2
http://lotniczapolska.pl/1976:-milionow … -Lockheeda,23354
http://www.polishclub.org/2015/12/30/dr … emigranci/
http://www.polishclub.org/2015/07/27/dr … -ukrainie/
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_tech … _do_krajow,p517255102
http://educodomi.blog.pl/category/dr-ja … i-polityk/
http://www.polishclub.org/tag/city-of-london/
http://dakowski.pl/index.php?option=com … Itemid=119
https://pl.wikipedia.org/wiki/City_of_London
http://dakowski.pl/index.php?option=com … ;Itemid=53
http://www.frech.org.pl/historia/106-fa … -cz-1.html
http://www.polishclub.org/2012/08/17/dr … zawackiej/
http://www.prisonplanet.pl/polityka/jak_banderowcow,p644058270
http://www.fronda.pl/blogi/nie-jestesmy … at-remarke,40492.html

"Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch." Z.H.

wm
Adept
ranks
useravatar
Offline
106 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Listy do Wnuczka

Drogi Wnuczku,

zmieńmy nieco tory dyskusji na te, które są mi niestety bliższe w codziennym obcowaniu z sąsiadami. Widzisz w tych czasach nadal stosuje się romajską taktykę zniewolenia umysłu poprzez jego iluzoryczne odcięcie od wewnętrzej mądrości. Robi się tak wprowadzając do życia społecznego instytucję autorytetu-pośrednika, który kłamiąc i manipulując swą mową, przedstawia siebie jako jedyną drogę do...
Pomówmy o ideologiach wyznaniowych."Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch." Z.H.

wm
Adept
ranks
useravatar
Offline
106 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
1
Goście:
33

Zalogowani: 
NODO

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty