Chomik Furiatto

Banksterzy

Banksterzy

"opublikowano: 02-07-2012

Pieniądze – Banki – Nędza – Niewola. Prawda ukryta za Globalnym Długiem. Opracował: Roman Kafel


1) Co to jest – Pieniądze.. jak się je tworzy i kto je tworzy?

2) Dlaczego prawie wszyscy są zadłużeni po uszy i toną w długach… osoby indywidualne, przedsiębiorstwa całe narody?

3) Dlaczego nie możemy zaspokajać naszych codziennych potrzeb – mieszkania, mebli, samochodów itp. bez zaciągania pożyczek?

4) Jak dalece można obniżyć ceny, czy podnieść zarobki, jeżeli przedsiębiorstwa nie będą zmuszone płacić ogromnych sum w postaci odsetek, które dodawane sa do ceny produktu, usług i zaopatrzenia?

5) Jak dalece można zredukować podatki i zwiększyć potrzebne wydatki na cele społecznej ochrony zdrowia, czy na edukację, jeżeli rządy same zajęłyby się tworzeniem pieniędzy zamiast pożyczać je na procent od prywatnych bankierów?

“Jesli chcesz być niewolnikiem banków i ponosić koszty swojej niewoli – pozwól bankom tworzyć pieniądze” – Josiah Stamp, Governor of the Bank of England 1920.

Co to jest pieniądz?

Najprościej mówiąc, jest to medium, jakiego używamy w wymianie dóbr i usług.. Bez nich , kupowanie i sprzedawanie byłoby niemożliwe za wyjątkiem wymiany bezpośredniej.

• Bilety płatnicze i monety są praktycznie bezwartościowe, jako same w sobie. Nabierają wartości, jako pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, że MY uznajemy je kiedy używamy ich, jako medium w procesie aktywności gospodarczej – produkcji, wymiany, sprzedaży i zakupu.
• Żeby utrzymać aktywność gospodarczą wymiany dóbr i usług, musi być wystarczająca ilość tego medium wymiany nazywanego pieniądzmi w dostępnym obiegu-cyrkulacji, aby pozwolić na niezakłóconą wymianę. Kiedy jest ich pod dostatkiem. każda gospodarka funkcjonuje prawidłowo.
• Podczas Wielkiej Depresji dokładnie tak samo, jak i Obecnej Depresji – ludzie chcieli i chcą pracować, chcieli i chcą kupować, bardzo chcą kupować- zarówno dobra, jak i usługi. Wszystkie materiały i surowce były i są dostępne …a jednak narodowe gospodarki upadały, dokładnie tak samo, jak upadają dzisiaj, ponieważ wtedy, tak samo i dzisiaj, nadal jest zbyt mało pieniędzy w obiegu.
• Jedyna różnica pomiędzy boomem, a zapaścią – pomiędzy depresja, a wzrostem gospodarczym jest dostępność pieniądza.
• Ktoś musi przyjąć odpowiedzialność za to, żeby było wystarczająco dużo pieniędzy w obiegu, żeby pokryć wszystkie transakcje, w które ludzie chcą się angażować i angażować swoją aktywność zawodową.
• Każdy naród posiada Bank Centralny, który powołany jest do pełnienia tej ważnej funkcji. W Anglii , Bank of England, w USA bank Rezerw Federalnych
• Bank Centralny zachowuje sie, jak bankier dla banków komercyjnych i dla rządów, podobnie jak osoby prywatne i przedsiębiorstwa maja swoje rachunki w bankach komercyjnych, tak samo banki komercyjne i rządy mają rachunki i konta w Bankach Centralnych…czyli w Bank of England.

Dzisiejsze pieniądze … kreowane przez prywatny interes dla prywatnego zysku.
“Pozwolcie mi robić i kontrolować pieniądze narodu, a nieważnym dla mnie będzie kto ustanawia prawa.” - Mayer Amschel Rothchild (Banker) 1790

1. Centralne banki są kontrolowane nie przez wybieralne rządy, ale w znakomitej większości przez Prywatny Interes światowych banków komercyjnych.
2. W Anglii dzisiaj zarówno banknoty, jak i monety znajdujące sie w obiegu stanowią zaledwie 3% wszystkich pieniędzy w obiegu. O tyle zmniejszył sie ich udział z 50% w 1948 roku..
3. Pozostałe 97% jest wypuszczany i kontrolowany jako kredyt, czyli indywidualne i komercyjne pożyczki, hipoteki, overdrafty etc… dawane przez komercyjne banki i instytucje finansowe, na które jest nałożony procent odsetek. Ten wzorzec obowiązuje na całym świecie.
4. Banki to nic innego, tylko przedsiębiorstwa, których celem jest robienie zysku z odsetek nakładanych na udzielane pożyczki i kredyty, których one same udzielają. Ponieważ tylko one same decydują komu je udzielić, jest ewidentnym faktem, że tylko one decydują kto będzie producentem, gdzie będzie produkcja ulokowana i jaka będzie wysokość produkcji. Wszystko to bazuje tylko na własnym interesie banku, a nie na interesie i dobru społeczeństwa.
5. Z kredytowaniem bankowym gospodarki – w chwili obecnej stanowiącej 97% całego obiegu pieniądza – cale gospodarki narodowe i międzynarodowe pracują tylko i wyłącznie dla wielkich banków i finansowych instytucji.
6. To jest właśnie prawdziwa siła, niezmiernie rzadko identyfikowana i postrzegana, której podporządkowane są wszystkie rządy na świecie, bez względu na sposób ich powoływania.
7. Nasze Pieniądze zamiast wprowadzania ich do obiegu wolnych od jakiegokolwiek oprocentowania, jako medium wymiany i obsługi ekonomii, obecnie zostają wprowadzane do obiegu jako dług, który zaciągamy u bankierów plącąc im w ten sposób olbrzymie sumy, jako czysty zysk Podczas, gdy my wszyscy , czyli pozostałą reszta pogrążamy się w stale rosnącym długu.
8. Przez udzielanie kredytu tylko tym, których Bankierzy protegują i odmowę kredytowania tym, którzy się bankierom nie podobają, międzynarodowa finansjera może zupełnie śmiało w każdej chwili wykreować niesamowity boom gospodarczy w jednym miejscu. I pogrążyć w kryzysie inne kraje i ich rządy.
9. O wiele łatwiej bowiem pożyczać pieniądze, niż je inwestować w przedsięwzięcia gospodarcze. Odsetki bowiem są wymagalne bez względu na to, czy przedsięwzięcie okazało się udane, czy nie. Jeśli przedsięwzięcie nie może zapracować na wymagane odsetki, bank natychmiast przejmuje owe przedsiębiorstwo, jak i własność dłużnika zastawiona, jako hipoteka.- zastaw.
10. Zadłużenie się jest niezwykle kosztowne dla pożyczającego, który przeważnie za każdy zaciągnięty kredyt musi wrócić w postaci odsetek 2-3 krotną wartość pożyczonej sumy.
11. Pieniądze pożyczane przez banki, jak widzimy są robione z niczego. Obiegowa opinia, że pieniądze pożyczane przez bank, są pieniędzmi depozytorów banku jest oszukiwaniem społeczeństw, mającym na celu utrzymywanie wygodnej fikcji.

Pieniądze tworzone – jako dług.

• My zwyczajni zjadacze chleba nie dostrzegamy różnicy pomiędzy 25 miliardami w cyrkulacji- jako noty i gotówka ( drukowane przez rządy) i pomiędzy 680 miliardami w formie kont pożyczkowych, overdraftow etc kreowanych przez Banki..
• 100zl w gotowce banknocie w twoim portfelu jest traktowany tak samo, jak 100zl na twoim koncie, lub w overdrafcie – jak karta kredytowa, która pozwalają ci użyć do wysokości 100zl . Możesz kupić co chcesz za jedno i drugie….
• W 1948 w Anglii mieli 1.1 miliard banknotów i monet i 1.2 miliardów w postaci pożyczek kreowanych przez banki… do roku 1963 w Anglii znajdowało sie w cyrkulacji 3 miliardy w gotowce i 14 miliardów w postaci bankowych pożyczek….
• Rząd po prostu dodrukował więcej gotówki, aby pokryć inflacje, ale dziś 680 miliardów wyprodukowanych przez banki z niczego, stanowi ogromny wzrost, nawet, jak uwzględnimy inflacje…
• Te “nowe pieniądze” w formie pożyczek etc, sa równoznaczne z gotówką i tak są traktowane.

Skąd się wzięły i w jaki sposób????

Proces w jakim banki tworzą pieniądze jest tak prosty, że mózg się przewraca “ – Profesor. J. K. Galbraith

Jak to sie to robi….uproszczony model

Weźmy taki malutki przykładowy bank. Załóżmy, że złożyło w nim depozyty iluś tam powiedzmy 10 depozytariuszy, na łączną kwotę 500 każdy.

• Bank winien im 500 każdemu i musi zapłacić 5000 wszystkim, żeby ich wypłacić to co jest im winien.( będzie trzymał 5000 na koncie w Banku Centralnym – które to konto nazywa się płynny aset (liquid assets)
• Pan Bolek, przedsiębiorca, przychodzi do banku i prosi o pożyczkę w wysokości 5000 na nowy interes, czy przedsięwzięcie..
• Dostaje na zasadzie płatności w ciągu 12 miesięcy plus 10% odsetek (o tym później)
• Otwiera sie nowe konto na imię pana Bolka. Na tym koncie nie ma nic, ale bank zezwala panu Bolkowi z tego konta dokonywać wypłat do wysokości 5000
• Nikt nie pyta sie depozytariuszy, czy się na to godzą. Nikt im nie powie, że ich pieniądze zostały pożyczone i że nie mają do nich dostępu. Malo tego. Nikt nie zmniejszył sum pieniędzy na ich kontach, ani nie przetransferował ich na konto pana Bolka.
• Udzielając tej pożyczki, bank po prostu zwiększył swoje obligacje, odpowiedzialność do wysokości 10000. Pan Bolek ma prawo użyć 5000, ale i depozytariusze mogą wybrać swoje 5000
• Jeżeli bank teraz winien jest 10 000 wydawałoby się , że jest niewypłacalny, ponieważ ma tylko polowe ze zobowiązania, czyli 5000? Otóż wcale nie!
• Bo bank traktuje pożyczkę pana Bolka jako ASSET, nie zobowiązanie (liability), na zasadzie, ze pan Bolek winien te pieniądze Bankowi, czyli 5 000.
• Bankowa księgowość pokazuje, że winien jest bank 5000 depozytariuszom i że pan Bolek winien jest bankowi 5000. Oto skreowano nowy asset w wysokości 5000 w formie długu winnego przez pana Bolka – tam gdzie przedtem nie istniało nic – to dodaje się do istniejącego konta w Banku Centralnym…I w taki sposób jest wypłacalny… przynajmniej w znaczeniu księgowym. W tej fazie Bank zakłada, że kiedy pan Bolek wydaje pożyczone pieniądze depozytariusze nie zażądają wypłaty swoich.
• Bank ma całkowicie wolną rękę w kreowaniu tych 5000 pożyczki, które jak widzicie reprezentują “Nowe Pieniądze” w miejsce niczego co by istniało wcześniej. Zrobiono to przez napisanie sumy piórem, lub przez naciśnięcia klawiszy komputera.
• Pomysł bankierów, żeby stworzyć cos z niczego i kazać sobie płacić odsetki dla własnego prywatnego zysku jest – przyznacie sami – trochę zaskakująco odrażający. Każdy inny za wyjątkiem banku robiący coś takiego, byłby winny oszustwa, złodziejstwa i fałszerstwa! Ale – nie Bank!

Nowe pieniądze wprowadzane do gospodarki (ekonomii)

• Pożyczka pana Bolka efektywnie staje się nowymi pieniędzmi, kiedy ten wydaje je kupując usługi i urządzenia, wynajmuje i płaci robotników, pokrywa wszelkie wydatki związane z nowym przedsięwzięciem.
• Te nowe pieniądze zostają dystrybuowane wśród innych ludzi, którzy obracają nimi kupując potrzebne im rzeczy i usługi, wkrótce będa cyrkulować w całej ekonomii,
• Cyrkulując lądują w końcu na kontach bankowych innych ludzi.
• Kiedy wpłaca się je na czyjeś konto , które nie jest opróżniane, stają się przyszłym depozytem. Pan Bolek płaci swojej sekretarce 100, a ona otwiera konto w naszym przykładowym banku, który w tym momencie ma 5100 depozytów..
• Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że pozostałe 4900 wyląduje na kontach początkowych – oryginalnych depozytariuszy naszego Banku, ma on dodatkowe 4900 co daje w sumie 10000 depozytów razem, w czasie gdy depozytariusze nie dotknęli swoich kont. W praktyce większość z tej sumy wyląduje na kontach w innych bankach, ale jak by na to nie patrzeć, mamy teraz 5000 nowych pieniędzy w cyrkulacji.
• Zatem w rzeczywistości, wszystkie depozyty w bankach i innych finansowych instytucjach pochodzą z “Pieniedzy” oryginalnie wykreowanych jako pożyczki (za wyjątkiem oczywiście tych, które zostały dokonane w postaci gotówki, o czym później) – czyli jeśli macie w Banku na swoim koncie 500, to znaczy. że wcześniej taki ktoś, jak pan Bolek, musiał się zadłużyć, żeby je skreować .

Kluczem do całej tej szarady jest fakt, ze:

1. Wypłaty w gotowce dotyczą tylko ułamka procentu operacji bankowych.
2. Klienci Banków dzisiaj dokonują przeważnie wszystkich płatności pomiędzy sobą w postaci czeków, swiftów bankowych, bezpośredniego debetu, czy transferu elektronicznego. Ich prywatne indywidualne konta są aktualizowane za pomocą komputerowych informacji jako zwykle zapisy księgowe. Gotówka aktualnie w tym procesie nie zmienia rąk. Cały proces to zamknięty w systemie bankowym system księgowania.

3. Rola gotówki
• Państwo jest odpowiedzialne za produkcje gotówki bilonu i banknotów.
• Te są wydawane przez bank centralny do niższych banków, które kupują je za cenę wartości od rządów, żeby zaspokoić potrzeby swoich klientów na gotówkę.
• Banki muszą płacić za gotówkę i robią to plącąc tym co posiadają na kontach w Banku Centralnym, na ich płynnych assetach (liquid assets) Ich konta są obciążane za te transakcje.
• Państwo ,( poprzez Ministerstwo Skarbu) również ma konto w banku Centralnym, które jest kredytowane wartością gotówki, tak jak są płacone za nie przez banki. To są pieniądze w społecznej sakwie dostępne do opłacenia usług publicznych i tym podobnych.
• W ten to sposób banki kupują swoje zapasy gotówki, ale wielkość gotówki, jaka może zakupić bank jest limitowany do wysokości konta – jakie posiada dany bank w Banku Centralnym, jako płynny asset..
• Gotówka ta jest wybierana przez klientów banku i wprowadzana do ogólnej cyrkulacji w gospodarce.
• Zupełnie odmiennie od kreowanych przez banki pożyczek, gotówka jest wolna od odsetek i może pozostawać w cyrkulacji praktycznie wiecznie..

Obrót bezgotówkowy- księgowanie.

Wiedząc, że tylko mała cześć złożonych w depozytach pieniędzy wyjmowana jest z kont jako gotówka, oraz że depozyty przeważnie leżą nieruszane przez dość długi okres czasu, banki zakładają, że ich płynne assety pozwolą im kupować niezbędne ilości gotówki, banknotów i monet na bardzo małe potrzeby gotówkowych wypłat dla swoich klientów.

• Bank popada w kłopoty, jeśli zadania wypłat gotówkowych przez depozytariuszy, oraz wierzycieli, którzy chcą wyjąc ich pożyczki w gotowce przekroczą ich assety, jakie maja na koncie w Banku Centralnym.
• W praktyce najprawdopodobniej taki bank, zaciągnie pożyczkę w Banku Centralnym, albo w innym Banku, żeby zaspokoić wymagania depozytariuszy i wierzycieli. Jeśli natomiast nie byłoby to z rożnych względów możliwe, Bank ząda zwrotu pożyczek od swych dłużników i zajmuje nieruchomości pod zastawem dłużnikom niezdolnym do natychmiastowej płatności.

Prawo i zadania depozytariuszy przeciwko Bankowi

• Od momentu, kiedy złożymy depozyt w banku (gotówkę, lub czek), mamy od tej chwili prawo zadania wypłaty do wysokości naszego konta. Stajemy się po prostu niezabezpieczonym kredytodawca. Wyciąg z Banku jest dowodem na to, ile nasz Bank jest nam winien. Jeśli wyciągnęliśmy więcej niż na koncie, wykazuje ile my jesteśmy winni Bankowi. Bank zapłaci co jest nam winien wypłacając w trzymanej na te okoliczność gotowce.
• Natomiast, jeśli zbyt wielu klientów zapragnie wycofać swoje depozyty, następuje tzw., panika bankowa – Bank może odmówić wypłat gotówkowych i zaczyna wypłacać na zasadzie “kto pierwszy”.
• Jeśli zażądamy wypłaty w czeku bankowym najczęściej z wyplata nie ma żadnego problemu – po prostu następuje prosty transfer zadania przeciwko bankowi na konto kogoś innego, zazwyczaj tego, na którego konto ma nastąpić wplata: prosty księgowy zapis.
• Jeśli osoba, której mamy zamiar płacić ów czek , ma swoje konto w tym samym banku, depozyt nie zmienia miejsca w banku. Sytuacja banku i stan jego konta nie zmienia sie wcale.

Prawa i zadania ( roszczenia) Banków przeciw innym Bankom
• Ale jeśli mamy swoje konto w Banku A, a płacimy komuś kto ma konto w Banku B, depozyt banku A pomniejszany jest o sumę czeku i o tyle zwiększa sie depozyt w Banku B.….
• Miliony transakcji – jak ta – załatwiane jest każdego dnia pomiędzy klientami rożnych banków z użyciem kart kredytowych, bezpośrednich debetow, elektronicznych transferów oraz czeków; depozyty są w stałym ruchu pomiędzy bankami
• Wszystkie te czeki i elektroniczne przekazy przechodzą przez tzw. clearing house (komora rozliczeniowa)
• Transakcje są rozliczane wzajemnie, ale na koniec każdego dnia tylko niewielką sumę jest zazwyczaj winien bank bankowi.
• I bank musi być zawsze przygotowany na zaspokojenie takiego długu.
• Żeby tak było, bank dokonuje zapłaty ze swego konta w Banku Centralnym na konto wierzyciela tez w Banku Centralnym

Zatem, jak widzimy Bank musi spełniać zadania( zaspakajać roszczenia tylko w dwóch przypadkach, które zaspokaja ze swych płynnych assetów w banku Centralnym): tylko jeśli klienci zażądają gotówki i żądania wymagalne każdego innego banku.

Dopóki wszystkie banki nie są nękane zadaniami wielkich wypłat gotówkowych, cały system bankowy jest bezpieczny; co prawda indywidualny bank jest zawsze narażony na możliwość żądania wielkich wypłat gotówkowych, bądź transferu depozytów do drugiego banku.

• Jak zatem widzicie, obecnie cały system bankowy jest w zasadzie wielka firma księgową, która księguje miliony transakcji pomiędzy milionami podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych obracając tylko niewielka ilością gotówki zmieniającą kieszenie, które to są zabezpieczone – tak samo mizernymi rezerwami płynnych assetów.
• System ten jest znany pod nazwa Bańkowości Rezerwami Frakcyjnymi i praktycznie bank można nazwać handlarzem długami..
• Barclays Bank’s 17 kwietnia 1999 – jako przykład – pozwoli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce.
• Posiadał on w tym dniu pożyczek wydanych na 217 miliardów funtów i winien był swym depozytariuszom 191 miliardów funtów.., a jako zabezpieczenie w płynnych assetach miał zaledwie 2,2 miliardy funtów.
• Poziom, do którego bank może pożyczać jest uzależniony od ilości gotówki jaka ma, lub może kupić za swe płynne assety, raczej niż od ilości depozytów złożonych przez jego klientów.
• Ale jeśli bank potrafi przyciągnąć depozyty klientów z innych banków, doda to do swych płynnych asssetów, jako ze banki rozliczają się z nim na zasadzie Centralnego Banku i przekażą na jego konto – wtedy może o wiele więcej….stad taka konkurencja pomiędzy bankami, żeby składać pieniądze właśnie u nich.

Odsetki… .wielkie zyski banków ….

• Wróćmy jednak do pana Bolka- który za pożyczone 5000 musi płacić bankowi 10% odsetek – czyli 500. Te pieniądze w postaci odsetek wpływają do Banku jako zysk banku i lądują na koncie w Banku Centralnym, powiększając płynne assety banku
• Mając teraz extra 500, które można użyć jako zaspokojenie żądań klientów wybierających gotówkę. Jeśli pan Bolek spłaci także pożyczkę, będzie miał bank dodatkowo 5500….
• Jak widzimy nasz Bank skreował sobie w tym prostym procesie dosłownie z niczego 5000 jako asset w formie pożyczki dla pana Bolka. Pan Bolek nie jest już nic winien Bankowi, ale oddając pożyczkę wraz z odsetkami pan Bolek zamienił swój oczywisty dług w płynny asset dla Banku…. Doskonały zysk dla Banku ..i podstawa do dalszych pożyczek, które można udzielić następnym klientom…
• Dzisiaj Banki ryzykują tworzenie pożyczek w kwotach 100-krotnych lub więcej, niż wynoszą ich płynne assety tak, jak pokazaliśmy to na autentycznym przykładzie londyńskiego Banku.
• Nasz bank, już wkrótce wyemituje następne pożyczki. Powiększy swoje depozyty poprzez ich zwroty wraz z ich odsetkami powiększając swoje zyski..
• Więcej pożyczek i więcej depozytów powoduje większe wymagania gotówki, ale zwiększając zyski można kupić więcej gotówki. I tak właśnie ilość gotówki zwiększa się w cyrkulacji…
• Jak widać jest to doskonale prosperujący Mit, że pożyczamy pieniądze innych ludzi , którzy złożyli je w depozycie bankowym. Wcale nie – pożyczacie tylko i wyłącznie pieniądze Banku, które on sam zrobił z niczego – tylko po to, żeby je wam pożyczyć w formie pożyczki bankowej.

Zadłużyć nas wszystkich….

• Splata przez pana Bolka swojej pożyczki wraz z odsetkami do banku znaczy, że ta suma nie jest już dłużej w obiegu gospodarczym
• Każda zaplata na zadłużone konto zmniejsza zadłużenie, jest zwrotem do banku i te “pieniadze” są stracone dla gospodarki..
• Zatem więcej pieniędzy musi się pożyczyć, żeby utrzymać ekonomie w ruchu. Jeśli ludzie nie pożyczają, lub banki nie udzielają pożyczek zacznie zmniejszać się liczba pieniędzy w cyrkulacji, powoduje to zmniejszenie zakupów i sprzedaży, recesje i zapaść ekonomiczna lub całkowitą katastrofę – kryzys. W zależności od tego, jakie wielkie są braki pieniędzy.
• Dowodem najlepszym na to, że banki tworzą pieniądze z niczego, jest przyrost pieniędzy w poszczególnych latach na przykładzie Anglii: 1,2 miliarda w 1948 roku. 14 miliardów w 1963 roku do 680 miliardów w 1997 roku
• Dziś cała emisja pieniądza banknotów, jak i monet po odliczeniu inflacji, ma dokładnie taka sama sile nabywcza, jak w 1948 roku... mimo, że ich ilość na rynku wzrosła 10 krotnie w rzeczywistych liczbach, właśnie dzięki owej kreacji pieniądza przez banki.
• Jest to niezwykły wzrost , a jego wynikiem jest niesamowity wzrost standardu życia dla wielu ludzi….ale pamiętajcie wszystko to za pożyczone pieniądze!
• Bo to, co jest kredytem dla banku – dla nas wszystkich, dla całej reszty jest długiem!
• Banki zwiększają stan własnego posiadania przez powiększanie swoich assetów o zastawy tracone przez dłużników, ziemia, domy, sklepy, przemyśl, infrastruktura, transport , flota, rolnictwo usługi i wszystko inne co stanowi wartość realna – fizyczna, w procesie zadłużenia wszystkiego i wszystkich wokół…Nie będzie w tym żadnej przesady , jak powiem, że dziś cały świat należy do banków i nielicznych rodzin z nimi związanych, ukrytych za fasada wielkich nazw instytucji finansowych.

Skutki naszego zadłużenia opartego o pieniądze mające parytet tylko w …DŁUGU…

1) Wszelkie dobra i usługi są coraz droższe!

2) Konsumenci mają o wiele mniej pieniędzy na wydatki bo koszty pożyczek zaciąganych przez przedsiębiorców, dystrybutorów, transportowców, wytwórców etc musza być dodane do ceny końcowego produktu.
Obłożeni są kosztami hipotek na domy, kosztami mieszkań, kart kredytowych, personalnych pożyczek, które są bezpośrednim skutkiem podanych powyżej punktów 1 i 2.

3) Nadwyżki dóbr i usług
Ponieważ większość społeczeństwa nie może pozwolić sobie na ich zakup ze względu na ceny – a to natychmiast powoduje…

4) Mordercza konkurencje.
Przedsiębiorstwa usiłują obniżyć ceny produkcji, żeby zdobyć miejsce na rynku robią to poprzez:
(i) Utrzymywanie niezwykle niskich plac i wstrzymanie podwyżek
(ii) Likwidując stanowiska pracy przerzucając prace na inne stanowiska bez zapłaty dodatkowej (To natychmiast redukuje sile nabywcza ludności jeszcze bardziej)
(iii) Dystrybutorzy starają się importować tańszy produkt z krajów o niższych kosztach produkcji i niskich wynagrodzeniach.
(iv) Produkując niskiej jakości tańsze produkty o krótkim czasie użytkowania.
(v) Nie dbając o środowisko naturalne w procesie produkcji
(vi) Następują łączenia się firm i przejęcia konkurencji łączącej się w mega korporacje dla kontroli rynków zbytu
(vii) Wielkie firmy wywożą prace i produkcje lokując je w krajach o niskich kosztach pracy, niezorganizowanej w związki zawodowe, o luźnych przepisach prawnych dotyczących ochrony robotników, łagodnych przepisach o ochronie środowiska etc….
(viii) Domagają się te korporacje przy tym dużych subwencji rządowych i zwolnień od płacenia podatków od czego uzależniają osadzenie produkcji w danym miejscu i nie wywiezienie jej za granice.

5) Stale rosnące zadłużenie.
• Kiedy bank tworzy pieniądze udzielając pożyczki, nie tworzy on w tym procesie pieniędzy potrzebnych na płacenie odsetek za ta pożyczkę.
• Nasz bank pożyczył panu Bolkowi 5000 , ale wymaga zwrotu w wysokości 5500. teraz pan Bolek musi iść w świat gospodarki i konkurować na rynku tak , żeby te 500 zarobić na klientach. Może to pozyskać tylko i wyłącznie z pieniędzy juz pozostających w cyrkulacji gospodarczej – wpuszczonych w obieg, oczywiście jako pożyczki dla innych ludzi.

Oczywiście wkrótce się okaże, że komuś tych pieniędzy braknie i musi zatem ich dopożyczyć….
• W ten sposób, aby spłacić odsetki musi się pożyczyć więcej – jako nowe pożyczki…
• Zaledwie garstka przedsiębiorstw, jak i indywidualnych osób może spłacić swoje zobowiązania bez dodatkowych pożyczek. W ogólności zarówno ludzie, jak i przedsiębiorstwa muszą pożyczać coraz więcej i więcej, żeby uzyskać pieniądze dla gospodarki – żeby płacić odsetki na obsługę ogólnego zadłużenia.
• Obecny poziom pieniędzy w cyrkulacji w wysokości 680 miliardów (Anglia) znaczy, że muszą pożyczać minimum 60 miliardów rocznie nowych pieniędzy, po to tylko, żeby płacić odsetki.
• Ale zarówno ludzie, jak i przedsiębiorstwa nie mogą w nieskończoność pożyczać, ponieważ nie będa w stanie w końcu płacić i przestana stopniowo pożyczać….To z kolei powoduje spowolnienie ekonomii i stagnacje.. upadek ekonomii. Jak widzimy upadek nieunikniony, ponieważ ten lichwiarski system finansowy sam zawiera w sobie nasiona swego własnego upadku. Przedłużać można tylko czas upadku, ale uniknąć się go nie da.
• Kiedy zwracamy pożyczki i odsetki do Banków, pieniądze wycofywane są z cyrkulacji. Jeśli to następuje bez końca, w gospodarkach, gdzie pieniądze są wprowadzane tylko jako pożyczki, w końcu dojdzie do sytuacji, że nie będzie na rynku w ogóle pieniędzy w cyrkulacji gospodarczej.
• W obecnym systemie światowym, jeśli gospodarka ma funkcjonować, musi się stale pożyczać pieniądze. Co prawda byłoby możliwe utrzymywanie w cyrkulacji tych samych pieniędzy bez tworzenia nowych pieniędzy, gdyby nie fakt…ze potrzebujemy extra pieniądze na płacenie odsetek…co nie pozwala nam na wzrost gospodarczy ekonomii!

6) Inflacja….
Jest zagwarantowana koniecznością, ponieważ producenci musza stale pożyczać więcej, i musza zwiększać o swe koszty- ceny swoich produktów!
• Dlaczego zatem – zapytacie – pożyczający pieniądze podnoszą ceny (odsetki).- czyżby dla zmniejszenia inflacji? Nic podobnego! To tylko jest opóźnieniem podniesienia cen w przemyśle.
• Początkowo przemyśl jest zmuszony utrzymać, albo nawet obniżyć swoje ceny rezygnując z należnego im zysku, a nawet co dzieje się często, ponosząc straty w desperackim kroku utrzymania sprzedaży swojej produkcji na rynku, na którym już i tak jest mniej pieniędzy na zakupy, spowodowane większymi odsetkami narzuconymi przez banki..
• Inflacje można zatrzymać, a nawet zmniejszyć na krotki okres czasu, ale przemysł w końcu MUSI podnieść ceny, aby skompensować własne wyższe koszty.
• Im więcej ludzi pożycza, zaopatrzenie w pieniądze rośnie i rosną wydatki konsumentów. Inflacja posuwa się do przodu …
• Powody, dlaczego poziom zadłużenia musi rosnąc – już znamy, a dodając do tego dodatkowy ciężar odsetek od pożyczanych pieniędzy, mamy zagwarantowane, że inflacja będzie nieodłączną rzeczywistością tak długo, jak długo gospodarka posługiwać się będzie stale rosnącym długiem..

Wpływ na międzynarodową wymianę

• Nadwyżki produktów wyprodukowanych przez gospodarki narodowe musza być w jakiś sposób rozprowadzone. Oczywistością jest, że należy je eksportować.
• Absurdalnością owej oczywistości jest fakt, że wszystkie narody czynią to na wskutek tego samego podstawowego problemu.
• To powoduje idiotyczna konkurencje na rynkach światowych. Gdzie masy praktycznie takich samych produktów krzyżują swoje drogi przesyłane z jednego końca świata na drugi, szukając miejsca sprzedaży,
• Zamiast międzynarodową wymianę oprzeć na wzajemnie korzystnej wymianie dóbr – na zasadzie zaspakajania rzeczywistych potrzeb i możliwości – zamienia się je w morderczą konkurencję o każdy skrawek rynku, po to tylko, żeby pozostać w interesie napędzanej długiem gospodarki.
• Wielkie Korporacje żądają niczym nieskrepowanego dostępu do rynków każdego narodu, nazywając to prawem “ Free trade” – Wolna Wymiana….
• Zjednoczony Rynek – Unii Europejskiej, NAFTA i Światowa Organizacja Handlowa – są tego najlepszym przykładem: otwierania rynków narodowych…

Eksport jest dobry dla narodowej gospodarki

Ponieważ, kiedy eksportujemy dobra dostajemy zapłatę. To znaczy, że dostajemy pieniądze wolne od obciążeń….
• Te pieniądze, którymi zastał zapłacony eksporter zostały oczywiście pożyczone od banków przez importujących.
• Te pieniądze są stracone dla importującej narodowej gospodarki, ale dług, który skreował te pieniądze, musi być spłacony pieniędzmi, jakie jeszcze pozostały w narodowej ekonomii.
• Jeżeli jakaś narodowa gospodarka mogłaby być tylko i wyłącznie eksporterem, na jakiś czas jego ekonomia będzie rozkwitać, bazując na tych wolnych od długu pieniądzach. Będzie natomiast rosła ich nadwyżka exportowa…i zapasy towarów.

Import nie jest dobry dla narodowej ekonomii

• Jeśli jakiś naród buduje nadwyżkę wymiany towarowej, inny w tym samym czasie – który importuje musi popadać w coraz większy deficyt wymiany handlowej..
• Teraz ci z wielkim deficytem nie są w stanie importować więcej nic, ponieważ wszystkie pieniądze wypompował import z gospodarki, zostawiając naród ze stale rosnącym ciężarem nigdy niespłacalnego długu.

Dług trzeciego świata i Międzynarodowy Fundusz Walutowy

• IMF powołano do życia w celu ustanowienia międzynarodowej rezerwy pieniężnej, aby w ten sposób “pomoc” narodom Trzeciego Świata w likwidacji ich deficytów.
• W praktyce okazało się, że stało się jeszcze gorzej,
• Narody z wielkimi deficytami zostały zmuszone do wykupowana się poprzez pieniądze IMF
• Ale ten wykup przychodzi w formie nowych pożyczek, oczywiście takich, które muszą być spłacone z odsetkami.
• Dokładnie tak samo, jak pożyczki z komercyjnych Banków, pożyczki IMF to też takie same pieniądze kreowane z niczego, bazujące na rezerwie gotówkowej, której dostarczają narody Zachodu popadając w długi, żeby je dostarczyć….
• Naród taki popada w jeszcze większy dług
• Może co prawda dzięki temu dalej importować dobra z najbogatszych krajów
• Konsekwencja tego stanu rzeczy jest stały strumień pieniędzy płynących z IMF jako pożyczki dla i poprzez kraje Trzeciego Świata do kieszeni…. najbogatszych eksportujących ekonomii Zachodu..
• Oczywiście w ratowanych krajach pozostają do spłacenia zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.
• To jest cale nieszczęście długu Trzeciego Świata i Europy Wschodniej – najbiedniejsze narody świata pożyczają pieniądze, aby zwiększyć ilość pieniędzy w gospodarkach najbogatszych krajów Zachodu,
• Żeby zabezpieczyć stale spłaty narody te muszą eksportować wszytko, co się do eksportu nadaje. Każdą możliwą rzecz do sprzedania: minerały, lasy, najlepsze płody i luksusowe jedzenie ląduje na stolach zachodnich krajów, a ochłapy zostają, służąc miejscowym…
• Dziś dla wielu narodów Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i – a jakże – oczywiście Europy Wschodniej, nie wystarcza ich eksportu nawet na spłacenie odsetek od pożyczek IMF i innych banków.
• Sumy należnych odsetek już dawno przekroczyły sumy oryginalnych pożyczek.
• Powoduje to ostre braki pieniądza na rynku i w gospodarce narodowej, to powoduje cięcia budżetowe w sektorach najwrażliwszych takich, jak ochrona zdrowia, edukacja, pomoc socjalna etc…
• Piszcząca bieda dziś jest standardem w krajach, które są najbogatszymi w rzeczywiste dobra – minerały i kopaliny, doskonale owoce i płody ziemi, lasy, ropę naftowa etc….
• Structural Adjustment Programmes (tzw. Programy Dostosowania) są dołączone do pożyczek IMF, zawierają one zbiór warunków, jakie musi spełnić kraj, żeby usunąć tzw. bariery taryfowe i otworzyć ich rynki dla wolnego handlu dla obcej konkurencji – co znaczy, żeby wielkie zapasy najgorszego szmelcu, którego nigdzie indziej nie można sprzedać, sprzedać właśnie tu, tym biedakom po najwyższych cenach obłożonych niespłacalnymi odsetkami.

Dług Narodowy

Narodowy Dług Anglii na dzisiaj wynosi 400 miliardów funtów; roczne odsetki od obsługi tego długu wynoszą 25 do 30 miliardów funtów. Rząd płaci te odsetki nakładając na całe społeczeństwo podatki. Tak samo robią wszystkie inne rządy. Zatem to my płacimy! W Anglii dług wzrósł z 26 miliardów funtów w roku 1960 do 90 miliardów w 1980 dziś sięgnął 400 mld.
• Sukcesywnie rządy pożyczają pieniądze wprowadzając je do obiegu przez lata.
• Zamiast same wykreować tani pieniądz, wprowadzić go do gospodarczego obiegu i wydawać je na publiczne usługi, zamiast finansować projekty ożywiające gospodarkę, zwiększając tym sposobem możliwości zatrudnienia społeczeństw – zlecają tworzenie pieniędzy w formie długu bankom, pożyczając je na procent i obciążając długiem naród.
• Zaczął się ten proceder w roku 1694 kiedy to Król William potrzebował pieniędzy na wojnę z Francją.
• Pożyczył on 1,2 miliony funtów od grupy londyńskich bankierów i złotników.
• Jako zaplata za pożyczkę zawiązali oni korporacje na podstawie królewskiego przywileju – jako Bank Anglii, który stal sie bankierem rządowym
• Odsetki w wysokości 8% zostały nałożone na pożyczkę i natychmiast wprowadzono podatki w celu uzyskania środków na obsługę tych odsetek
• Tak narodził sie Dług Narodowy!
• Od tego czasu rządy zaczęły pożyczać pieniądze od prywatnych banków, obkładając podatkami społeczeństwa jako całość – w celu spłaty należnych bankierom odsetek.

Jak rząd pożycza pieniądze.

• Kiedy rząd pożycza pieniądze, w zamian wydaje pożyczającemu exchequer albo bony skarbowe – inaczej nazywane stokami rządowymi bądź securities.
• Są to w rzeczywistości zwykle noty promisowe (Jestem Ci Winien), które świadczą, że rząd zobowiązuje się do spłacenia pożyczki w ściśle określonym terminie, płacąc należne odsetki w międzyczasie.
• Są one przyjmowane przeważnie przez banki, ale także osoby prywatne, które mają wystarczającą ilość pieniędzy do inwestowania, czyli w zdecydowanej większości bardzo bogaci związani z bankowymi rodzinami – a ostatnimi czasy dołączają do nich tzw. Fundusze Emerytalne oraz inne Fundusze Celowe.
• W momencie, kiedy rząd przekaże swoje papiery wartościowe securities, czy bondy bankom, te kreują pieniądze przez dotkniecie długopisa – oczywiście z niczego!
• Bo Bank kreuje pieniądze jako pożyczki – z niczego! Z próżni! Pożyczając je, stwarza rzeczywistość poprzez rządy dokładnie tak samo, jak czyni to poprzez osoby indywidualne, czy też prawne, czy przedsiębiorstwa – z tym, że na skale olbrzymią!
• Rząd ma teraz pieniądze w formie pożyczki, które przeznacza na społeczne usługi i potrzeby własne etc…
• Jeśli te pieniądze nie zostałyby stworzone jako pożyczka, spowodowałoby to o wiele niższą aktywność gospodarczą.
• W takim systemie. Narodowy Dług jest kredytem udzielonym Rządowi i jako taki staje się ważną częścią ogólnej emisji pieniędzy w gospodarce każdego jednego narodu obecnej ery!
• Rządy cały czas wmawiają nam, że nie ma pieniędzy, że brakuje w budżecie na to, czy na tamto, ponieważ doskonale wiedzą, że koszty pożyczania pieniędzy całkowicie przechodzą i obciążają podatnika.
• Dlatego też rząd wyprzedaje wszystkie państwowe dobra, oddając je w prywatne ręce i teraz prywatny sektor musi finansować sektor i usługi publiczne

Wojna!
Niezwykle podnosi Narodowy Dług
Przynosi niezwykle wysokie zyski Banków

• Masowe pożyczki rządowe i tworzenie pieniędzy przez banki wymagane jest do prowadzenia wojny!
• Ci sami międzynarodowi bankierzy po kryjomu finansują dwie strony konfliktu zarówno w Pierwszej, jak i Drugiej Wojnie Światowej.
• Mając stale zyski z wojen pozostawiają narody w olbrzymich długach, które później te same banki zwiększają, finansując odbudowe gospodarek zniszczonych wojna….
• Bankierzy nawet wywołują wojny. np w Niemieckiej Republice Weimarskiej banki zażądały natychmiastowej spłaty pożyczek, powodując sytuacje idealna do dojścia do władzy Hitlera.
• Ten wzorzec został doskonale dopracowany przez Rotchschildow w 19. wieku.

Stały wzrost Narodowego Długu

• W tym istniejącym systemie finansowym, osoby indywidualne, dokładnie tak samo, jak i przedsiębiorstwa, muszą stale pożyczać więcej i więcej, żeby być zdolnym do płatności odsetek na ich obecne pożyczki; Rządy musza stale pożyczać coraz więcej i więcej, wydając coraz to nowe transze obligacji rządowych i rządowych stoków.
• Kiedy przychodzi termin płacenia starych bondow i obligacji rządowych, rządy po prostu wydają nowe gwarancje i bondy i rządowe stoki

Jak zaradzić Narodowemu Zadłużeniu

”Jeśli rząd jest w stanie emitować dolarowy bond, może z pewnością – tak samo łatwo – wyemitować dolarowy banknot” – Thomas Edison.

• Rząd może natychmiast przestać pożyczać pieniądze obciążone długiem i odsetkami i rozpocząć emisje pieniądza poprzez użycie go w narodowej gospodarce, publicznym serwisie, kreując miliony miejsc pracy dla osób bezrobotnych i stymulując prawidłowo gospodarkę narodową.
• Każdy jeden rząd robi to i teraz, ale na mizernie małą skale, sięgającą wartości, jaka otrzymuje od banków za sprzedaż gotówki, które to dodaje się do publicznej kasy i wydaje na potrzeby publiczne.

Uwagi końcowe…

Pokusa redystrybucji sprawiedliwszej niż istniejąca – poprzez opodatkowanie wysokimi stopami najbogatszych i zmuszać ich do płacenia za uboższych – nie załatwią niczego i nie rozwiązuje problemu polegającego na stałym braku pieniędzy w ekonomii spowodowanej koniecznością spłaty odsetek i kreowaniu pieniędzy bazujących na długu…to jest problem- którego sobie nie mogą uzmysłowić wszelkiej maści socjaliści w tym ich bracia liberałowie – mimo, że pozostają między sobą w permanentnym ostrym konflikcie.

Światowe gospodarki to są przecież Nasze gospodarki… To MY kreujemy dobra i majątek poprzez nasze zaangażowanie, pomysłowość, przedsiębiorczość i ciężką pracę. Obecny system bankowy pracuje jako potężny system drenujący to wypracowane przez nas dobro i majątek, koncentrując w tym samym czasie ogromna sile i całkowitą kontrole tej siły w rekach maleńkiej mniejszości.

Pieniądze są medium wymiany towarów i usług. Nie ma nic złego w tym, żeby kreować je z niczego... z próżni, czy powietrza, ponieważ jest to jedyna droga do zagwarantowania nam wszystkim posiadania taniego medium wymiany. Ilość wyemitowanych pieniędzy powinna być tylko dokładnie taka sama, jak wielkość gospodarczej działalności, jaką ów pieniądz obsługuje.

Złem natomiast jest to, że prawo do czynienia tego, prawo do emisji pieniądza, prawo suwerena – prawo Suwerennego Narodu – zostało scedowane w ręce prywatnych interesów Kasty Lichwiarzy, którzy kreują pożyczki dla prywatnego olbrzymiego zysku niewielu, kosztem horrendalnej nędzy, tragedii, a nawet życia miliardów ludzi.

• U. S. Prezydent Abraham Lincoln uważał, że głównym zadaniem rządów jest zapewnić narodowi właściwego i sprawiedliwego, a przede wszystkim uczciwego medium wymiany, które pozwoli gospodarce na prawidłowy rozwój.

Wniosek.

• Czyż my, jako Ludzkość, nie jesteśmy zdolni do tego, aby użyć naturalnych ludzkich zasad Prawa Boskiego – Naturalnego, wynikających z Dekalogu, w celu ustanowienia sprawiedliwego i ludzkiego, uczciwego systemu dystrybucji majątku i dóbr, dziel ludzkiego intelektu i pracy rąk Człowieka, wypełniając zarazem marzenia socjalizmu o sprawiedliwej i ludzkiej dystrybucji, łącząc je z dobrodziejstwami wolnej przedsiębiorczości, która leży w samym środku serca idei kapitalizmu?

• Oczywiście, że jesteśmy. Wiemy doskonale jak się to robi i pokazaliśmy, jak prosta czynnością jest powrót do normalności i do wprowadzenie harmonii.

• Ale tak długo, jak prawo i przywilej tworzenia pieniądza znajduje się w rekach prywatnych Lichwiarzy, dla ich własnego profitu i niczym nie skrepowanej kontroli wszystkiego i wszystkich. – my wszyscy śmiało możemy sobie i wszystkim wokół powiedzieć, że naprawdę nie wiemy… co to znaczy Demokracja!

• I jeśli tego stanu rzeczy nie zmienimy, nie będziemy w stanie tego powiedzieć nigdy. System ten bowiem w procesie Lichwy zadłużając wszystkich i wszystko, przejmuje wszelka własność, cedując ją w rekach garstki wielkiej oligarchii kilku rodzin, cała pozostałą wielomiliardowa populacje Ziemi zamieniając w procesie tzw. globalizacji w Niewolników. Globalizm bowiem jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie procesem zamiany Wolnych Ludzi w niewolników.

Gdyż bez Własności nie ma Wolności…a bez Wolności mówienie o Demokracji jest mydleniem oczu.

POST SCRIPTUM…
Nowa europejska jednostka monetarna Euro daje sile i prawo regulowania cyrkulacji pieniądza wszystkich krajów, które się połączyły w Unie Europejska … Centralnemu Bankowi Europy. A jednocześnie wszystkim rządom członków Unii stanowczo zabrania jakichkolwiek działań i starań w celu wywierania jakiegokolwiek wpływu na Bankierów Lichwiarzy, którzy tworzą Centralny Bank Europejski.

Po raz pierwszy w Historii Świata stawiając twórców pieniędzy poza jakakolwiek demokratyczna forma kontroli i odpowiedzialności…. czyli explicite ponad Prawem!

Uwaga: Do niniejszego tekstu nie rości się żadnych Copyright, a wręcz przeciwnie – prószę każdego o jak najszersza dystrybucje i dzielenie sie ze znajomymi niniejszymi informacjami.

Na podstawie materiałów The British Association for Monetary Reform, 27 Imberhorne Lane, Felbridge, West Sussex, RH19 1QX.."

Więcej

Guest
Gość
useravatar
Offline
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

Nowi władcy świata. Bank Goldman Sachs

FILM DOKUMENTALNY (Les Nouveaux Maîtres du monde), Francja, 2011 reż. Jean-Luc Léon

Twórcy filmu sprawdzają, czy jedna z najpotężniejszych instytucji finansowych na świecie, próbowała wykorzystać kryzys, aby wzbogacić się kosztem klientów. W 1869 roku niemiecki imigrant Marcus Goldman założył bank inwestycyjny Goldman Sachs, który wkrótce stał się jedną z najpoważniejszych instytucji branży finansowej. Bank świadczył i nadal świadczy usługi dla największych firm, rządów i rodów biznesowych. Obecnie zatrudnia ponad 35 000 ludzi w 32 krajach. W 2008 o banku Goldman i Sachs zrobiło się niezwykle głośno. Okazało się bowiem, że instytucja, która mogła zapobiec globalnemu kryzysowi ekonomicznemu, postanowiła zarobić na poufnych informacjach, jakimi dysponowała. Dokument ujawnia kulisy nieetycznych praktyk banku.

"Po owocach lędźwi jego Go poznacie, a po długości kija swego ocenian będzie"

Askad
Moderator
ranks
useravatar
Offline
101 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

"Wprost" prowadzi własne śledztwo.

Wiemy, kogo ABW typuje jako tych, którzy stali za Amber Gold. W sprawie pojawiają się człowiek półświatka, biznesmen i były esbek - informuje wprost.pl.

Dwie najważniejsze postacie śledztwa to ponoć Jan P. ps. Tygrys i był oficer SB, obecnie współwłaściciel supermarketów. Ten drugi skierował uwagę dziennikarzy na osobę biznesmena Mariusza O. To ma być "lepszy trop" niż ten, który bada ABW.

Znajomy obu panów, a także bandyty Nikodema S. ps Nikoś, był wymieniany przez ABW jako ktoś, kto może mieć związki z interesami założycieli Amber Gold - dodaje portal.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdaniem "Wprost", uważa, że Tygrys miał pieniądze do wytransferowania, więc założył Amber Gold.

Pomysł okazał się dobry i powstało coś większego niż planowano. To jest teraz weryfikowane - tłumaczy wprost.pl.

Tygodnik opisuje Tygrysa jako bandytę z korzeniami w PRL, który za ochronę płacił służbom specjalnym. Jego procesy zawsze się ślimaczą, unika odpowiedzialności. Ostatnio zaczął inwestować w nieruchomości.Pan C., były esbek, w PRL zajmował się głównie sprawami gospodarczymi. Do dziś działa w branży handlowej. Wynajmuje powierzchnie sklepowe od Tygrysa. Związkom z Amber Gold Zaprzecza.

Tak głębokie umocowanie głównych bohaterów śledztwa w odległej historii to dla ABW kłopot. Nie mają też rozeznania w realiach świata przestępczego Trójmiasta, gdzie działa Tygrys. Przed nimi żmudna praca przekopania się przez kilkaset tomów akt, spraw, w których pojawiają się wytypowane przez nich postacie - wylicza serwis.

JS

Źródło: Sfora

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego poparła wprowadzenie kary więzienia dla spekulantów na rynku finansowym.

O nowych regulacjach informuje brytyjska deputowana Arlene McCarthy (Socjaliści i Demokraci) w wywiadzie opublikowanym na stronie Parlamentu Europejskiego (europarl.europa.eu). Jak podkreśla, celem nowych przepisów jest sprawienie, że wszystkie nadużycia na rynku finansowym będą podlegały sankcjom prawnym. Regulacje obejmą także te elementy, których prawo do tej pory nie regulowało (m.in. rynki towarowe). Duży nacisk w nowych regulacjach położony jest na dostęp do informacji i współpracę w tym zakresie. Zasady dotyczące sankcji karnych mają być skonstruowane tak, żeby przestępcy nie mogli wykorzystywać różnic systemowych na terenie UE.
Według nowych regulacji za używanie poufnych informacji i manipulacji na rynku grozi kara pozbawienia wolności na minimum pięć lat. Nie mniej niż dwa lata – za upowszechnianie informacji wewnętrznych do celów poufnych transakcji i manipulacji na rynku.
W odpowiedzi na postulaty organizacji pozarządowych wprowadzone zostaną również nowe narzędzia do wykrywania nadużyć w dotacjach do żywności. „Spekulacje na rynkach surowców powodują, że skoki cen żywności stawiają najuboższych w trudnej sytuacji. Musimy położyć kres praktykom służącym jedynie interesom spekulantów oraz przemysłom nastawionym na zysk” – powiedziała McCarthy.

Źródło: Wolne Media

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

OGÓLNOŚWIATOWY RUCH ANTYLICHWIARSKI


Świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą światowy, prywatny, lichwiarski system finansowy rozpoczynamy ogólnoświatowy protest przeciw mechanizmom emisji pieniądza i kredytu. Celem światowej oligarchii finansowej, głównie świata zachodniego, jest podstępne zadłużanie państw i narodów oraz bezprawne przywłaszczanie owoców ich pracy. Wzywamy wszystkie narody świata, aby rozpoczęły kampanie w swoich krajach przeciwko takim praktykom. Wzywamy całą światową społeczność do rozliczenia swoich rządów za realizację polityki zadłużania państw u światowych banksterów i podporządkowywania im państwowych, narodowych systemów finansowych.

Każde państwo musi mieć prawnie zabezpieczoną możliwość emisji własnego pieniądza bez odsetkowego, który zaspokoi potrzeby państwa i narodu. Akceptowalny dług może wynikać jedynie z różnicy salda handlowego między poszczególnymi krajami. Obecnie większość państw jest zmuszana do zaciągania kredytów w międzynarodowych instytucjach bankowych, co stwarza zagrożenie dla całych społeczeństw i gospodarek narodowych. Niszczone są całe dziedziny gospodarek państw na rzecz korporacji międzynarodowych w imię fałszywie propagowanej konkurencji. Przyzwalanie na taką mafijno-finansową działalność w skali świata prowadzi do zniewolenia ludzkości przez zdegenerowaną światową oligarchię finansową, dążącą do zawłaszczenia zasobów naturalnych państw i narodów i dyktującą im warunki egzystencji uniemożliwiające gospodarczy rozwój. Jej dążenia do zapanowania nad całym światem muszą zostać powstrzymane. Skuteczną walkę z finansową mafią może podjąć jedynie ogólnoświatowy Ruch Antylichwiarski, który winien być oddolną inicjatywą społeczeństw i narodów państw świata. Rządy państw takiej walki nigdy nie podejmą, nie pozwala im na to skala ich skorumpowania przez światową mafię finansową.

Prezydenci USA, Abraham Lincoln zamordowany w 1865r., John F. Kennedy zamordowany w 1963r., prezes Deutsche Bank, Alfred Herrhausen zamordowany w 1989r., przywódca Libii, Muammar al-Kaddafi zamordowany w 2011r. – oto kilka tylko przykładów zbrodni światowej mafii finansowej. Powód tych zbrodni jest zawsze ten sam: zamordowani dążyli do uzdrowienia finansów swoich państw oraz do uniezależnienia państw od światowej mafii finansowej. Zatem opór przeciw zorganizowanej zbrodniczej działalności światowej finansjery musi być także zorganizowany i międzynarodowy.

Wszystkie rządy i parlamenty wysługujące się światowej mafii muszą zostać odsunięte od władzy i rozliczone. Tylko oddolnie zorganizowane społeczeństwa mają szansę zlikwidować żerującego na organizmach własnych państw i narodów finansowego raka – lichwiarskiego pasożyta, jakim jest światowa finansjera. Jej działania są zbrodnią przeciwko ludzkości i powinny podlegać najsurowszej karze.

Nie może być przyzwolenia na zbrodnie światowej mafii finansowej, która była i jest inspiratorem zbrodniczych światowych wojen, holokaustu narodów, światowego terroryzmu, walki z religiami, niszczenia kultur narodowych, niszczenia zasad etycznych i moralnych, niszczenia społecznego ładu, niszczenia oświaty, depopulacji narodów przez celowo realizowany upadek gospodarczy państw. Każdy naród ma prawo do suwerenności, do samostanowienia, do rozwoju w pokoju. Każdy człowiek rodzi się wolny i nikt nie ma prawa go zniewalać.

Z punktu widzenia racjonalnej ekonomii recepta na kryzys – na eliminację przestępczej działalności finansowej mafii -, jest prosta:

1. długi państw należy anulować 2. musi istnieć waluta narodowa i parytet kruszcu 3. bank centralny i system bankowy muszą być państwowe (dopuszczalne banki spółdzielcze), a polityka pieniężna w rękach rządu i parlamentu 4. wszelkie mechanizmy kreacji wirtualnego pieniądza (w tym giełdy papierów) są zakazane 5. ilość pieniądza w gospodarce musi być równoważna ilości dóbr i usług 6. nowe dobra (nie konsumpcyjne) muszą mieć pokrycie w nowym narodowym pieniądzu 7. należy dążyć do autarkii gospodarczej, co nie wyklucza wymiany międzynarodowej 8. długi konsumenckie nie mogą pozbawiać majątku sprzed zobowiązania (nigdy mieszkania, domu, warsztatu pracy), a ich oprocentowanie nie może być wyższe od wzrostu gospodarczego i od realnego wzrostu dochodów ludności.

Niech dzień 21.12.2012 roku, kończący kalendarz Majów, będzie początkiem końca lichwiarstwa światowego, a zarazem początkiem nowej ery. Ery wolnych ludzi i narodów, ery bez wojen, bez ubóstwa, bez wszechogarniającego kłamstwa i obłudy światowych mediów – własności światowych lichwiarzy.

Mając na uwadze wspólne dobro ludzkości apel ten kierujemy do wszystkich ludzi na naszej planecie bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd.

PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ŚWIATOWEMU LICHWIARSTWU ! PRZECIWSTAWIAMY SIĘ WOJNOM I TERRORYZMOWI ! PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ZNIEWALANIU NARODÓW ! PRZECIWSTAWIAMY SIĘ UBÓSTWU ! PRZECIWSTAWIAMY SIĘ ANTYNARODOWYM RZĄDOM ! PRZECIWSTAWIAMY SIĘ KOSMOPOLITYCZNEMU GLOBALIZMOWI !

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

Libia okradziona na 150 miliardów dolarów

Z wojskowej kampanii NATO w Libii można wyciągnąć dwa wnioski: lotnictwo NATO spowodowało w Libii straty, siedmiokrotnie przewyższające straty, które podczas II wś przyczyniły jej samoloty hitlerowskiego marszałka Rommla. I drugi wniosek: zniknęło 150 miliardów dolarów libijskich aktywów, „zamrożonych” niegdyś w zagranicznych bankach. Te dane znalazły się w książce pracownika naukowego Instytutu Orientalistyki RAN Anatolija Jegorina „Obalenie Muammara Kaddafiego. Dziennik libijski. 2011-2012”. Prezentacja książki odbyła się w Moskwie. To pierwsze w Rosji kompleksowe badanie libijskiej tragedii.

Wiadomo, że zniszczenia to skutki każdej wojny. Choć, biorąc pod uwagę, że NATO otrzymało mandat tylko na ustanowienie strefy wolnej od lotów, takiej skali nie powinny były one przybrać. Jednak 150 miliardów zagranicznych aktywów libijskich powinno było wystarczyć na pokrycie strat lub przynajmniej znacznej ich części. Jednak pieniądze zniknęły bez śladu. Pojawia się pytanie: jak mogło do tego dojść?Autor „Dziennika libijskiego” Anatolij Jegorin proponuje taką wersję zdarzeń:Kiedy zaczęła się kampania przeciw Muammarowi Kaddafiemu i wiadomo już było, że NATO nie zamierza pozostawiać go u władzy, wszystkie pieniądze zaczęły wyciekać. Nikt nie wie, dokąd i jak. Są tylko urywkowe informacje w prasie o tym, że środki były pobierane i prane przez zachodnich bankierów. Teraz wszyscy szukają, gdzie podziały się libijskie pieniądze, ale szanse na to, że się znajdą, są minimalne. Przy czym niesprawiedliwością byłoby oskarżać tylko Zachód. Sami Libijczycy, ci, którzy przyszli do władzy po Kaddafim i którzy z nim walczyli, samochodami wywozili dolary i sztaby złota przez pustynię za granicę. Takie fakty też są znane.
Takie stanowisko podziela także szefowa Międzynarodowej Asocjacji na Rzecz Demokracji w Libii Fatima abu an-Niran:Rzeczywiście, w Libii rozkradziono wszystko, co tylko można było. Odbywało się to na oczach całego świata i nikt nie powiedział ani słowa sprzeciwu. To nie są puste oskarżenia. Wcześniej potwierdził to były szef Banku Centralnego. Chodzi nie tylko o 150 miliardów dolarów na zagranicznych kontach. Pieniądze wyciekały za granicę z Libii, w tym także nielegalną drogą. Wszystko to odbywało się na tle starć między plemionami i praktycznie bezgranicznej władzy miejscowych oddziałów wojskowych, które robią z niewygodnymi dla siebie ludźmi, co chcą. Wtargnięcie NATO, jak teraz widać, odbyło się nie dla ustanowienia w Libii demokracji. W każdym razie, teraz wszyscy mogą zobaczyć, że prawdziwym celem było właśnie ograbienie kraju.
Dlatego coraz wyraźniej widać, że los Libii jako państwa Zachód niewiele obchodzi. A nowe władze Libii już od roku zajmują się dzieleniem stanowisk. Przy tym, najwyraźniej, nie zadali sobie trudu zapytać swoich wcześniejszych opiekunów, gdzie zniknęło 150 miliardów dolarów, które teraz tak bardzo przydałyby się dla odbudowania państwa.

Źródło: Głos Rosji

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

“Big Data”, czyli wykorzystanie i sprzedawanie wiedzy, którą bank posiada na temat swoich klientów, ale połączonej z informacjami ze źródeł zewnętrznych, tzn. portali społecznościowych i np. firm telekomunikacyjnych — to plany zapowiadane przez nowego wiceprezesa Alior Banku, Michała Hucałę.


Pełen wywiad można znaleźć na stronach TVN: http://www.tvncnbc.pl/zmiany-w-zarzadzi … 06356.html. Smaczki zaczynają się od 4 minuty.

Alior zamierza sprzedawać dane o swoich klientach innym firmom?

Zacznijmy może od tego, że Big Data to obecnie modny termin związany z analizą danych. Każda firma, która posiada bazę klientów stara się analizować dane, jakie klienci jej udostępniają w celu maksymalizacji swoich dochodów. Profilują też rządy — nie klientów, a obywateli. I jest to zupełnie zrozumiałe. Natomiast Alior Bank chce wyjść ponad to i skłonić inne firmy np. ubezpieczeniowe albo headhunterskie, aby kupowały od Aliora “profile” danych klientów.

Bank w końcu ma mnóstwo użytecznych informacji na temat danego klienta. Nie tylko ile ma pieniędzy, ale czy terminowo płaci za usługi, w jakich sklepach i co kupuje (wyciągi z kart kredytowych) — dodatkowo do organicznie zbieranych informacji Alior chce dołączyć dane z innych źródeł, np. od firm telekomunikacyjnych czy serwisów społecznościowych…

Palisz? Będziesz płacił więcej!

Jakie korzyści mają płynąć dla firm trzecich z outsource’owania do Aliora “profilowania” klienta? Przede wszystkim finansowe — Firma ubezpieczeniowa może się dowiedzieć od Aliora, że dana osoba powinna więcej płacić za ubezpieczenie na życie, bo — jak podpowiada wiceprezes Aliora — będzie można np. dowieść tego, że ktoś pochwalił się na Facebooku, iż pali papierosy.

Korzyści dla klienta? Ma to być “bardziej dopasowana oferta produktów trafiająca w jego zainteresowania” co z reguły oznacza “będziesz płacił więcej” …bo pokażemy Ci produkty, którym się nie oprzesz.

Alior data are belong to us!
Alior już buduje kompetentny zespół do przetwarzania i analizowania danych klientów. Michał Hucał zdradza, że nad projektem Big Data pracuje już fizyk jądrowy i osoba zajmująca się “pozycjonowaniem stron interntowych” a także matematycy.

“KGB i permanentna inwigilacja”

Dziennikarze TVN CNBC porównują te działania do permanentnej inwigilacji i KGB. Hucał odpiera, że to “naturalna konsekwencja” tego, że tak otwarcie dzielimy się danymi na portalach społęcznościowych z nieznajomymi i pyta czy KGB potrafi zarabiać na tych działaniach pieniądze? Podkreśla także, że handel profilem ma odbywać się za zgodą użytkownika.

Z naszej inwigilacji portali społecznościowych wynika, że osoby powiązane z ochroną danych osobowych nie mogą uwierzyc w otwartość z jaką wiceprezes Aliora opowiada o tym, o czym opowiada. Wojciech Wiewiórowski, czyli GIODO, napisał nawet wielkimi literami “NIE MOGĘ UWIERZYĆ !!!“

Na marginesie: najbliższy wykład GIODO o profilowaniu: „Profilowanie osoby fizycznej w projekcie nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” zostanie wygłoszony podczas IV edycji Forum „Corporate Legal Counsel 2013” Forum Dyrektorów Prawnych w Warszawie 27-28 lutego 2013 r.

Co robić, jak żyć?

Być może pan wiceprezes Hucał trochę się zagalopował, być może użył złych (zbyt szczerych?) słów do opisania analizy danych zgodnie z regulaminem, prawem i za 100% zgodą klienta, być może zaraz Alior wystosuje dementi. Na wszelki wypadek proponujemy jednak wszystkim napisać teraz na swoich tablicach: 

Nie palę, nie piję, narkotyków nie zażywam.
Biegam, pływam, dobrze się odżywiam.
Rachunki wszelkie, w tym raty kredytu, w terminie płacę
i bardzo szanuję swoją rodzinę, mojego pracodawcę
oraz moją pracę.

Wróć! Nie piszcie tego teraz (bo zapewne większość z Was jest obecnie w pracy), napiszcie dopiero jak wrócicie do domu, inaczej Alior może przypiąć wam łatkę lesera, obiboka i nierzetelnego pracownika, albo co gorsze wywrotowca, który słucha porad tak groźnego portalu jak Niebezpiecznik.pl wink

Źródło: Niebezpiecznik

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

Bank Centralny Cypru zabronił wszystkim cypryjskim bankom przeprowadzania wszelkich przelewów i płatności, zarówno w kraju, jak i za granicą – poinformowały cypryjskie media powołując się na dokumenty, które trafiły w ręce dziennikarzy.

W liście Banku Centralnego z 16 marca z adnotacją „poufne” mowa jest o tym, że bank zabrania „tymczasowo, do odwołania… realizacji wszelkich płatności lub transferów kapitału przez jakikolwiek system płatności, rozliczeń i rozrachunków, funkcjonujący w granicach kraju lub poza nimi, w tym w ramach jednej instytucji kredytowej”.

Media określiły tę decyzję jako kolejny cios wymierzony w cypryjskie banki. Bank Centralny nie skomentował tych informacji.

Źródło: Głos Rosji

Kolejny powód uzasadniający słuszność walki z próbami zlikwidowania gotówki i w ogóle obrotu gotówkowego. Masz pieniądze, lecz nie możesz z nich skorzystać, gdyż... banki ci je ukradły.

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

Największy bank Cypru – Bank of Cyprus – potrąci z nieubezpieczonych depozytów (przewyższających 100 tysięcy euro) 47,5%. Do takiego porozumienia doszli na rozmowach w Nikozji przedstawiciele cypryjskiego Ministerstwa Finansów, Centralnego Banku Cypru i trójki kredytorów.

Wcześniej w ramach sanacji banku 37,5% nieubezpieczonych depozytów zostało zmienione w akcje. Zgodnie z obecnym porozumieniem jeszcze 10% depozytów również zostanie przekonwertowanych – 5% na akcje i 5% na obligacje zamienne.

Po uzgodnieniu wysokości potrącenia trzeba będzie określić następne kroki wyprowadzenia bank of Cyprus z trybu konsolidacji kapitału. Musi zostać podjęta między innymi decyzja odnośnie tego, co zrobić z pozostałą częścią depozytów.

Źródło: Głos Rosji

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Re: Banksterzy

21-letni Moritz Erhardt, stażysta oddziału Bank of America w Londynie, zmarł po tym, jak przepracował niemal bez przerwy 72 godziny.

Student, który przyjechał z Niemiec, upadł pod prysznicem i nagle zmarł. Erhardtowi pozostało tylko 7 dni do zakończenia praktyki. O tym, że przez trzy dni z rzędu wychodził on z pracy o 6 rano, poinformowało anonimowe źródło na stronie internetowej Wall Street Oasis.
Komentatorzy na tej stronie donoszą, że maksymalna eksploatacja stażystów jest powszechną praktyką w największych bankach. Schemat z wyjściem z pracy wczesnym rankiem i powrotem po kilku godzinach nazywany jest w środowisku "cudowną karuzelą".

Źródło: Głos Rosji

Czytaj wszystko, słuchaj każdego. Nie dawaj wiary niczemu, dopóki nie potwierdzisz tego własną wnikliwą analizą

William "Bill" Cooper

N_one
Główny Bajkopisarz
ranks
useravatar
Offline
1360 Posty
Informacja o użytkowniku w postach
Nie posiadasz uprawnień do zamieszczenia tu postu

Informacje forum

Statystyki:
 
Ilość wątków:
243
Ilość sond:
5
Ilość postów:
1919
Forum jest nieaktywne:
Użytkownicy:
 
Zarejestrowani:
210
Najnowszy:
uojohuripten
Zalogowani:
0
Goście:
65

Zalogowani: 
Nikt nie jest zalogowany.

Legenda Forum:

 wątek
 Nowy
 Zamknięty
 Przyklejony
 Aktywny
 Nowy/Aktywny
 Nowy/Zamknięty
 Nowy przyklejony
 Zamknięty/Aktywny
 Aktywny/Przyklejony
 Przyklejony / Zamknięty
 Przyklejony/Aktywny/Zamknięty